Các tiểu ban

CÁC TIỂU BAN

Tiểu ban tài chính, cơ sở vật chất, tài trợ

 • Thành viên:
 1.  

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban CTSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

TS Lưu Trung Thủy, Phó Trưởng Ban CTSV

Thành viên

 1.  

ThS Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng, Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Ông Hồ Hoài Khương, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Điều phối tài chính cho Hội thao.
  • Chỉ đạo việc sử dụng, chia sẻ cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho thi đấu.
  • Chọn và phê duyệt đơn vị tài trợ cho Hội thao.

Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật-tổng hợp thành tích-khen thưởng-kỷ luật

 • Thành viên:
 1.  

Ông Trần Anh Cường, Phó Trưởng Ban CTSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Cô Phan Thị Sâm, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Ông Lương Thành Đạt, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Đại diện Bộ môn Giáo dục thể chất hoặc Cán bộ phụ trách hoạt động thể dục, thể thao các đơn vị

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Đảm bảo việc thi đấu diễn ra theo luật thi đấu, điều lệ của Hội thao và điều lệ từng môn thi đấu.
  • Mời trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu.
  • Tổng hợp kết quả, thành tích thi đấu của các môn thi đấu.
  • Xem xét các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, trình BTC hướng giải quyết.

Tiểu ban khai mạc, bế mạc

 • Thành viên:
 1.  

TS Lưu Trung Thủy, Phó Trưởng Ban CTSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Ông Hồ Hoài Khương, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Cô Trần Thanh Hằng, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Cô Phan Thị Sâm, chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH Bách khoa

Thành viên

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH KHXH&NV

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng chương trình, kịch bản cho Lễ khai mạc và bế mạc Hội thao trình BTC phê duyệt.
  • Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Hội thao.

Tiểu ban lễ tân, báo chí và tuyên truyền

 • Thành viên:
 1.  

Ông Trần Anh Cường, Phó Trưởng Ban CTSV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Ông Trần Tuấn Phương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn

Phó Trưởng tiểu ban

 1.  

Cô Võ Thị Diệu Ái, Chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Ông Đỗ Xuân Vinh, Chuyên viên Ban CTSV

Thành viên

 1.  

Đại diện Phòng Thông tin và Truyền thông thuộc Văn phòng ĐHQG-HCM

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị lễ tân và kịch bản lễ tân cho Lễ khai mạc và bế mạc hội thao.
  • Chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền và triển khai công tác tuyên truyền về Hội thao.
  • Soạn thông cáo báo chí, mời và tiếp báo chí.

Tiểu ban y tế

 • Thành viên:
 1.  

Đại diện Giám đốc TTQL KTX ĐHQG-HCM

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo-CTSV Khoa Y

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:

          Đảm bảo cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cho các vận động viên trong suốt thời gian diễn ra Hội thao.

Tiểu ban Bóng đá Nam, Nữ (Trường ĐH KHXH&NV chủ trì)

 • Thành viên:
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH KHXH&NV

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH KHXH&NV

Thành viên

 1.  

Đại diện lãnh đạo BM GDTC Trường ĐH KHXH&NV

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH KHXH&NV

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu.
  • Tổ chức thi đấu theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Hỗ trợ Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức môn Cầu lông.
  • Địa điểm tổ chức Lễ bế mạc Hội thao (Nhà học thể dục, thể thao đa năng).

Tiểu ban Bóng rổ Nam (Trường ĐH Bách khoa chủ trì)

 • Thành viên:
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Bách khoa

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTCT-SV Trường ĐH Bách khoa

Thành viên

 1.  

Đại diện lãnh đạo BM GDTC Trường ĐH Bách khoa

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH BK

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu môn Bóng rổ.
  • Tổ chức thi đấu theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Hội thao (Nhà học thể dục thể thao Bách khoa).

Tiểu ban Cờ vua - Cờ tướng (Trường ĐH Công nghệ Thông tin chủ trì)

 • Thành viên:
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH CNTT

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH CNTT

Thành viên

 1.  

Đại diện cán bộ phụ trách GDTC Trường ĐH CNTT

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH CNTT

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu cho môn Cờ vua- Cờ tướng.
  • Tổ chức thi đấu môn Cờ vua - Cờ tướng theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Tổ chức Lễ trao giải sau khi kết thúc trận Chung kết.

Tiểu ban Bóng bàn (Trường ĐH Quốc tế chủ trì)

 • Thành viên:
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Quốc tế

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH Quốc tế

Thành viên

 1.  

Đại diện cán bộ phụ trách GDTC Trường ĐH Quốc tế

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH Quốc tế

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu cho môn Bóng bàn.
  • Tổ chức thi đấu môn bóng bàn theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Tổ chức Lễ trao giải sau khi kết thúc trận Chung kết.

10 Tiểu ban Bóng chuyền Nam, Nữ (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chủ trì)

 • Thành viên
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH KHTN

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Đại diện lãnh đạo BM GDTC Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH KHTN

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu cho môn Bóng chuyền.
  • Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Tổ chức Lễ trao giải sau khi kết thúc trận Chung kết.

 

11 Tiểu ban Cầu lông Nam, Nữ (Trường ĐH Kinh tế - Luật chủ trì)

 • Thành viên
 1.  

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH KT-L

Trưởng tiểu ban

 1.  

Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Trường ĐH KT-L

Thành viên

 1.  

Đại diện cán bộ phụ trách GDTC Trường ĐH KT-L

Thành viên

 1.  

Đại diện thường trực Đoàn TN hoặc Hội SV Trường ĐH KT-L

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu cho môn Cầu lông.
  • Tổ chức thi đấu môn Cầu lông theo điều lệ, lịch thi đấu của BTC.
  • Tổ chức Lễ trao giải sau khi kết thúc trận Chung kết.

12 Tiểu ban chấm giải cổ động

 • Thành viên
 1.  

Ông Trần Tuấn Phương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn

Trưởng tiểu ban

 1.  

Bí thư Đoàn TN hoặc Chủ tịch Hội SV các trường đại học thành viên

Thành viên

 
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng tiêu chí chấm giải cổ động và trình BTC phê duyệt.
  • Tổ chức, giám sát, theo dõi và chấm điểm cổ động viên của các đoàn tham gia Hội thao.